Cày Phim Đêm

10 tên hàm ý thông minh, may mắn cho bé trai sinh năm 2017

390
Tên  

 Ý nghĩa   

 

Quang Minh   

Quang : Vinh quang; Minh : Thông minh, sáng.

 Thiên Hựu Thiên Hựu: Đứa trẻ sinh ra được trời ban nhiều may mắn.
  Vỹ Kỳ

   Vỹ: Rộng mở, vĩ đại; Kỳ: May mắn.

  Kiến Huy

   Kiến: Kiến tạo; Huy: Huy hoàng.

  Hiếu Cường    Hiếu: Hiếu thuận; Cường: Cường tráng, khỏe mạnh, siêu cường.
  Minh Huy 

  Minh : Thông minh; Huy : Huy hoàng, sáng sủa.

  Vỹ Thành 

  Vỹ: Rộng mở, vĩ đại; Thành: Thành thật, chân thành.

 Minh Hiên  

Minh: Thông minh; Hiên: Khí phách, hiên ngang.

  Kiến Bách    Kiến: Sức khỏe; Bách: Trường thọ.
  Anh Kiệt 

  Anh: Tinh anh, sáng suốt; Kiệt: Kiệt xuất