Buổi sáng cười sảng khoái với hai bố con dạy nhau tập đếm.

41