Hành động của chú chó con khi biết chó mẹ mình đã bị làm thịt, khiến ai cũng nghẹn đắng!

664

Chó mẹ đã bị giết thịt, chú chó con đã dùng miễng ủi gói những chiếc chân lại trong 1 chiếc khắn. Hành động đó đã khiến nhiều người phải ứa nước mắt.

Hình ảnh đó cũng là lời cảnh báo hãy dừng việc giết thịt chó, đó là con vật trung thành với chủ nhà….

Dùng miệng gói những chiếc chân lại

Gói cẩn thận những chiếc chân lại

Gói xong xuôi mới rời đi