Muốn có một đứa con tự nhiên vợ cho ‘ra’ tận 3 đứa, kết quả ông bố khổ thế này đây

206

Có được cặp sinh đôi cũng đem lại cho mẹ rất nhiều cảm xúc phải không? Nhưng chưa dừng lại ở đó bà mẹ dưới đây sinh cho chồng tận 3 đứa một lúc.

6eECvy9s2ri6uYDCFrFqBiacp4NskKq3clEr-uyvwcrLscy3Vo-In8LAtaqiS7-DntZ5bFNs1QWS5jxSwOKNO7YEM8oY-g
Cho 3 đứa đi ngủ cũng là một vấn đề lớn với ông bố này .

rGwilOkoN9pw8vHAc18uFB6FAJL6D9lO1o89OlItOsoTgX8ZSxDaI3yNhJouKB_4jbMHLUEcdyNJGXTJYOGcPYUv9or1
Không thể nào ngăn cản được khi cả 3 nổi dậy phá phách.